Skip links

Mikrobioloģiskā piesārņojuma un smaku likvidēšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Pasaulē ir zināmi apmēram 200 bioloģiski aģenti, kas nodarbinātiem var izraisīt infekcijas, alerģiskas un toksiska rakstura slimības, būt par cēloni audzējiem. Slimības, kas radušās iedarbojoties bioloģiskam riska faktoram, ir samērā plaši izplatītas, tomēr daudzās darba vietās to klātbūtne nav pietiekami apzināta. Bioloģiskajam piesārņojumam bieži ir neliela intensitāte, bet ilga ekspozīcija.

Visbiežāk ar bioloģiskajiem faktoriem saskaras medicīnas darbinieki un laboratoriju personāls, policisti, ieslodzījuma vietu uzraugi, kā arī lauksaimniecībā nodarbinātie, kuru darbs ir saistīts ar dzīvniekiem vai to produktiem (putnkopji, zvērkopji, zivju un gaļas pārstrādātāji, veterināri u.c.). Bioloģiskajiem riska faktoriem var būt pakļauti arī kokapstrādē, notekūdeņu attīrīšanā, raktuvēs, kā arī mikrobioloģijas rūpniecībā nodarbinātie. Bioloģiskie riska faktori Eiropas Savienībā atzīti par vienu no nopietnākajām darba vides riska faktoru grupām. Pastāv gan jauno infekciju (SARS, putnu gripa), gan veco infekciju (holēras, dzeltenā drudža u.c.) globālo epidēmiju risks.

Pētījumā „Darba apstākļi un riski Latvijā” (2009-2010) darba devēju aptaujā dalījumā pa nozarēm visvairāk respondentu, kuri norādīja, ka viņu uzņēmumos nodarbinātie ir pakļauti bioloģiskajiem riska faktoriem, bija no veselības un sociālās aprūpes nozares – (79%), lauksaimniecības un mežsaimniecības – (66,7%), zvejniecības – (36,6%), ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozares – (29,0%) un no ūdensapgādes, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanas nozares – (24%). Darba apstākļi un riski Latvijā. Eiropas Savienības Struktūrfondu Nacionālās programmas “Darba tirgus pētījumi” projekts “Labklājības ministrijas pētījumi”. – Rīga: LR Labklājības ministrija, 2010. – 162 lpp.

Mikrobioloģiskā piesārņojuma un slimību riska samazināšanai Valmieras bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tika uzstādīti ozona ģeneratori gaisa attīrīšanai. Ozona uzdevums ir gaisā un uz virsmām iznīcināt veidojošos nelabvēlīgos organiskos savienojumus, kuri sevī ietver – baktērijas, mikroskopiskās sēnes, vīrusus, riketsijas, hlamīdijas, endoparazītus, cilvēka vai dzīvnieku šūnu kultūras, prionus un citus infekciozus aģentus.

Ozona iekārtas ir savienotas ar dispečeru vadības pulti, no kuras tiek vadītas ozona iekārtas un sekots ozona līmenim gaisā.

Ozona iekārtas darbojas pēc koronizlādes principa un ozona ražošanai tiek izmantots iebūvēts skābekļa koncentrators. Šādas ozona iekārtas ražo augstvērtīgu ozonu, tām ir liels kalpošanas laiks un zemas tehniskās apkopes izmaksas.