Skip links

Ūdensvadu apstrāde ar VULCAN

2015.gada janvārī Balvu pilsētas dzeramā ūdens apgādē tika uzstādīta ūdens mīkstināšanas iekārta VULCAN 100. Balvu ūdenssaimniecības apkalpojošais galvenais enerģētiķis atzina, ka ūdenī esošais kaļķis izmaina savas fizikālās īpašības, kļūstot par inertu, viegli noņemamu vielu. Aptaujājot ūdens gala lietotājus – iedzīvotājus, tika konstatēts, ka kaļķa nosēdumi vairs nesagādā problēmas. Tas ir viegli notīrāms no virsmām un santehnikas elementi, kā krānu sietiņi un sildelemeni neapaug ar katlakmeni. Tas pats attiecas uz lieljaudas padeves sūkņiem, to apkalpošana ir kļuvusi daudz retāka un vieglāka. Turklāt, atšķirībā no vienkārši mīkstināta ūdens, šādi apstrādāts ūdens saglabā savu abrazivitāti, tā nodrošinot ūdens izmantošanu tehniskām vajadzībām. Arī ūdensvadi neaizaug ar katlakmeni. Ņemot vērā iekārtas niecīgās ekspluatācijas izmaksas, kas satāda aptuventi 3 EUR gadā, varam pārlicināti ieteikt VULCAN iekārtas analogai izmantošanai.

2005.gadā Rāmavā uz dzeramā ūdensvada un cirkulārās siltumsistēmas atpakaļgaitas caurules tika uzstādītas attiecīgi VULCAN S50 un VULCAN S250 iekārtas. SIA “Ķekavas nami” valdes priekšsēdētājs 2018.gada atsauksmē rakstīja par sekojošiem ieguvumiem:

  • Iekārtu uzstādīšanai nebija vajadzīga procesa apstādināšana, iekārtu uzstādīšana aizņēma 2 stundas Vulcan S250 iekārtai un 30 minūtes Vulcan S50 iekārtai. Iekārtu garantijas laiks 10 gadi. Uzstādīšanai nebija nepiecišama papildus platība un apstākļi.
  • Eksplutācijas gada izdevumi satāda 3 EUR. Iekārtas darbojas pilnībā autonomā režīmā. Iekārtas efektivitāte bija pamanāma jau pirmajā dienā.
  • Pirmos trīs gadus, noslēdzoties apkures sezonai, veicot profilakses apkopi siltumsistēmas apkures katliem, tika izskalots ievērojams daudzums iepriekšējo gadu cauruļu apaugums, kas bija atdalījies no sistēmas. Vēlāk tas nenotika, jo sistēma bija attīrījusies.
  • Attīroties caurulēm, tā rezultātā paaugstinājās siltumatdeve.Bija iespējams samazināt sākotnējos parametrus apkures katlos, kas uzrādīja ievērojamu kurināmā ekonomiju.
  • Nav bijusi nepieciešamība veikt ārkārtas remontus, kas būtu saistīti ar kaļķa apauguma problēmām.
  • Nav saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par problēmām, ko izraisa santehnikas aizkaļķošanās.
  • Darbībai pārsniedzot garantijas laiku, iekārtas turpina nevainojami darboties.
  • Varam ieteikt izmantot šīs iekārtas ar ūdeni saistītās sistēmās, lai nodrošinātu to ilglaicīgu un drošu darbību.