Skip links

Fakti par ozonu

Ozona molekula

Ozons jeb O3 ir skābekļa trīsatomu forma. Vienkārši sakot, tā ir molekula, kas sastāv no trim skābekļa atomiem. Dabā ozons veidojas reakcijās ar ultravioletajiem stariem vai elektriskās izlādes rezultātā. Aiz fluora un hidroksilgrupas radikāļiem ozonam ir trešais augstākais oksidācijas potenciāls. Ozons ir 50 reizes jaudīgāks un vairāk nekā 3000 reižu ātrāks nekā hlors. Sava īsajā “dzīves laikā” ozons ir ļoti reaģējošs. Ozona (O3) trešā molekula ir ļoti vāji saistīta un tas sadaloties atstāj tīru skābekli O2 un vienu aktīvo skābekļa atomu O, kas parasti iedarbojas uz apkārtējo vidi. Ozons ir augstas enerģijas molekula. Tā pussabrukšanas periods istabas temperatūrā ir tikai 30 minūtes, un tas sadalās vienkāršā skābeklī. Ozonu nevar saražot un uzglabāt.

Lai gan ozons ir skābekļa trīsatomiskā forma, fizikālo īpašību atšķirības ir milzīgas. Lai gan cilvēka deguns skābekli nevar sajust, ozonam ir ārkārtīgi zems smaržas slieksnis. Cilvēkiem ir iespēja sajust ozonu pirms to nosaka mērierīce. Arī ozons gaisā lielā koncentrācijā (vairāk nekā 0,1 ppm) ir bīstams cilvēku veselībai.

Ozona šķīdība ūdenī ir 13 reizes lielāka nekā skābeklim. Tāpēc ozons ir noderīgs daudzos ūdens attīrīšanas risinājumos.

Ozona elektroķīmiskais potenciāls ir daudz augstāks nekā skābeklim, tāpēc tas ir viens no spēcīgākajiem oksidētājiem uz zemes. Šis oksidācijas potenciāls ļauj ozonam noārdīt piesārņojumu un iznīcināt baktērijas ātrāk nekā vairums citu ķīmisko alternatīvu.

Divi no trim ozona molekulas atomiem ir cieši saistīti, tāpat kā skābeklī. Trešais atoms ir vāji saistīts, padarot ozona gāzi 10 reizes labāk šķīstošu ūdenī nekā skābeklis. Ozonam ir 24 protoni, 24 neitroni, 24 elektroni un atomu svars ir 48. Ozons ir smagāks par gaisu. Salīdzinājumā ar skābekli, kur atomi ir savienoti taisnā līnijā, ozona molekula ir saliekta saites leņķī 116,8°, un šī konfigurācija padara ozona molekulu aktīvāku.

Dažādu materiālu saderība ar ozonu

Zemāk esošajā tabulā parādīta dažādu materiālu izturība pret ozona oksidāciju. Šī informācija ir jāizmanto tikai kā atsauce. Dažus materiālus mitros vai sausos apstākļos ozons ietekmēs atšķirīgi. Arī materiāli reaģēs atšķirīgi ar augstāku vai zemāku ozona koncentrāciju.

A = Teicami. Normālos saskarsmes apstākļos ozons neietekmē.

B = Labi. Nedaudz oksidējas no ozona, šie materiāli var darboties ar zemu ozona koncentrāciju vai īslaicīgu (mazāk nekā 6 mēnešu) lietošanu.

C = Vidēji. Liela ozona oksidēšanās ietekme, šie materiāli ir jāizmanto tikai īslaicīgai lietošanai vai ar ļoti zemu ozona koncentrāciju.

D = Slikti. Ātra materiāla oksidēšanās no ozona.

Ozona oksidācijas potenciāls salīdzinājumā ar citiem oksidētājiem