Skip links

Ozona ietekme uz kailgraudu miežiem un tritikāles kultūrām

Sadarbībā ar LLU, PTF zinātniecēm Dr.sc.ing. Tatjanu Rakčejevu un Dr.sc.ing. Daci Kļavu projekta Valsts Pētījumu Programma „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” (2010.-2013.) projekta Nr. 3. „Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)” ietvaros veikti pētījumi par netradicionālu graudu apstrādi ar gāzveida ozonu. Veiktie pētījumi ir zinātniski pamatoti, par tiem ir aizstāvēts VMF studentes Jūlijas Meļņikovas maģistra darbs.

Mūsdienās dažādu pārtikas produktu, kā arī graudu nekaitīguma nodrošināšanai lieto progresīvu un inovatīvu apstrādes metodi kā ozonēšanu. Zināms, ka ozonam ir stipri izteikta antibaktericīda iedarbība, tādēļ to plaši izmanto gaisa, pārtikas, ūdens atsvaidzināšanā un attīrīšanā. Jau sen novērota ozona pozitīvā ietekme arī uz cilvēku veselību. Gāzveida ozons efektīvi iznīcina aflatoksīnus, ohratoksīnus, patulīnu, zearalenonu, kā arī to noārdīšanas produkti parasti ir nekaitīgi.

Eksperimentu mērķis bija pētīt ozona ietekmi uz kailgraudu miežu un tritikāles graudu mikrobioloģiskiem, ķīmiskiem un bioloģiskiem rādītājiem.

Mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi:
  • Izvērtēt ar ozonu neapstrādātu kailgraudu miežu un tritikāles graudu ķīmiskos, bioloģiskos un mikrobioloģiskos rādītājus; izvērtēt ozonētu graudu ķīmiskos, bioloģiskos un mikrobioloģiskos rādītājus;
  • Noteikt optimālus ozonēšanas režīmus (ozona koncentrācija, apstrādes laiks) graudu apstrādei.

Eksperimentāli ir noteikts, ka nepastāv būtiskās atšķirības olbaltumvielu un cietes saturā starp neapstrādātiem kailgraudu miežu un tritikāles graudiem. Eksperimentos izmantojamo tritikāles graudu mikroflora būtiski atšķiras no kailgraudu miežu mikrofloras. Graudos konstatētas pelējuma sēnes Alternariaspp. un Penicillium spp. Eksperimentāli ir noteikti optimālie graudu apstrādes režīmi ar gāzveida ozonu – koncentrācija (mg m-3) un laiks (min). Pie noteiktas koncentrācijas apstrādātos graudos pelējumu un mikotoksīnu klātbūtne netika konstatēta. Noteikts, ka ozona koncentrācija un apstrādes laiks būtiski neietekmē graudu ķīmisko sastāvu (olbaltumvielu, mitruma, cietes un b-glikānu saturu), savukārt pozitīvi ietekmē graudu dīgtspēju un dīgtspāru – šie rādītāji palielinās.

Dr.inž. Tatjana Rakčejeva, LLU, PTF, PT katedras asociētā profesore 23.01.2013.