Skip links

Graudu kaltēšana pielietojot ozonu

Tika veikta priekšizpēte un sagatavots projekta iesniegums Nr. Nr.18-00-A01620-000003 Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma ”Sadarbība” apakšpasākumā ”Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” (turpmāk – 16.2. apakšpasākums).

Partneri – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte;Latvijas Universitāte CFI; SIA ”Ozone Tech”; zemnieku saimniecība ”Mazkalniņi”.

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2018. līdz 30.04.2021 (28 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: EUR 100 000 t. sk. publiskais finansējums  90 000 EUR (90%).

Saimniecībās daļa graudu tiek kondicionēta, tos kaltējot ar aktīvo vēdināšanu. Process, salīdzinot ar kaltēšanu graudu kaltēs, ir mazražīgāks, taču prasa mazāk kapitālieguldījumu un ļauj uzlabot graudu kvalitāti, salīdzinot ar sākotnējo. Tāpēc nelielos apjomos šī tehnoloģija – graudu aktīvā vēdināšana ir izdevīgāka par tradicionālo kaltēšanu. Projekta īstenošanas gaitā tika izstrādāta un pārbaudīta aktīvās vēdināšanas tehnoloģija, gaisam pievienojot ozonu.

Lai noskaidrotu ozona pielietošanas iespējas, projekta ietvaros 2019. gada labības novākšanas sezonas laikā Tērvetes novada zemnieku saimniecībā “Mazkalniņi” tika pārbaudīta aktīvās vēdināšanas tehnoloģija, vēdināšanas gaisam pievienojot ozonu.

Pētījumu gaitā noskaidrots, ka ozona ar koncentrāciju 0,028g/m3gaisa pie īpatnējā gaisa izlietojuma 350m3/m3/h (kubikmetri gaisa uz kubikmetru graudu stundā) pielietošana ir izdevīga līdz 1,5 – 2,0 biezam graudu slānim, kurā ļauj saīsināt ventilēšanas laiku par 20 – 30%. Šāda apstrāde ar ozonu neietekmē maizes cepamīpašības un būtiski samazina mikroorganismu un pelējumu saturu glbājamos graudos.

 

Vadošais partneris: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Projekta koordinators LLU Ulbrokas zinātnes centrs,
Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Ādolfs Ruciņš.

Sadarbības partneri:
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Jānis Kleperis; Ozone Tech SIA, valdess loceklis Mgr.econ. Juris Brūveris; Zemnieku saimniecība “Mazkalniņi”, īpašnieks Dr.sc.ing. Aivars Cēsnieks.