Skip links

Burkānu apstrāde ar ozonētu ūdeni

Promocijas darba mērķis ir izvēlēties piemērotāko Latvijā audzēto burkānu šķirni vai hibrīdu minimālai apstrādei un izvērtēt svaigās produkcijas kvalitāti uzglabāšanas laikā biodegradējamā iepakojumā. Ingrīda Augšpole aizstāvēja hipotēzi, ka svaigi smalcinātu burkānu derīguma termiņu var pagarināt, izvēloties inovatīvas dārzeņu apstrādes metodes.

Promocijas darbā izstrādāti zinātniski pamatoti svaigu, smalcinātu burkānu apstrādes tehnoloģiskie parametri ar ozonētu ūdeni un ūdeņraža peroksīdu un salīdzināti ar NatureSeal AS5 preperāta ietekmi uz burkānu kvalitāti uzglabāšanas laikā ar mērķi pagarināt svaigās produkcijas uzglabāšanas termiņu. Pirmo reizi Latvijā svaigas produkcijas kvalitātes saglabāšanai uzglabāšanas laikā zinātniski pārbaudīta bioloģiski sadalāmā iepakojuma materiālu līdzvērtība ar konvencionālo “elpojošo” BOPP Propafilm P2GAF iepakošanas materiālu.

Promocijas darba vadītāja ir asociētā profesore, Dr.sc.ing. Tatjana Rakčejeva un zinātniskā konsultante profesore Lija Dukaļska.

LLU PTF Inženierzinātņu doktores pārtikas zinātnē Ingrīdas Augšpoles, promocijas darba kopsavilkums, 2016.gada februāris