Skip links

Ozona ietekme uz atvēsinātu zivju kvalitāti uzglabāšanas laikā

Viena no zivju pārstrādes uzņēmumu lielākajām problēmām ir zivju kā izejmateriāla uzglabāšana pirms pārstrādes, jo zivis ir pārtikas produkts, kas ļoti ātri bojājas, tādēļ tās pēc iespējas ātrāk ir jānodod pārstrādei.

Lai aizkavētu mikroorganismu attīstību, laika posmā starp zivju nonākšanu uz kuģa klāja un izkraušanu, tās tiek mazgātas ar ūdeni, tīrītas un atdzesētas. Tomēr šie pasākumi tikai nedaudz aizkavē baktēriju attīstību, tādēļ ir nepieciešams atrast apstrādes veidu kas uz mikroorganismiem iedarbotos efektīvāk.

Pēdējo gadu laikā plaši palielinās interese par ozona izmantošanu lauksaimniecības un pārtikas nozarēs, tāpēc arvien tiek veikti jauni pētījumi par tā baktericīdajām īpašībām.

Darba mērķis:

Pētīt un noteikt ozonēta ūdens ietekmi uz atdzesētu zivju kvalitātes rādītāju izmaiņām uzglabāšanas laikā.

Lai īstenotu darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:
  1. Noteikt ar ozonu apstrādātu zivju fizikāli-ķīmiskos rādītājus;
  2. Noteikt un analizēt zivju mikrofloras izmaiņas pēc apstrādes ar ozonu;
  3. Noteikt optimālos parametrus zivju apstrādei ar ozonu;
  4. Izstrādāt ieteikumus ražotājiem.

Bakalaurs E.Baltcers; Prof., Dr.sc.ing.. Līga Skudra, LLU, PTF, PT katedras profesore 28.05.2012.