Skip links

Ozons un jons tavā mājsaimniecībā

Šajā rakstā vēlos vēlreiz izklāstīt, kas ir ozons un kas ir bipolārā gaisa jonizācija, un padalīties ar desmit gadu pieredzi praktiskā ozona un jonu izmantošanā dzīvojamajā telpā. Tāpēc, sākumā gribu vērst uzmanību uz to, ka runa ir par divām, pilnīgi dažādām lietām – ozonu un gaisa joniem. Šos procesus tautas valodā dēvē par ozonēšanu un jonizēšanu. Bieži vien cilvēki tos jauc, domā par ozonu, bet runā par joniem. Tāpēc par visu pēc kārtas. No sākuma par to, kā šīs lietas veidojas, un pēc tam par to praktisko pielietojumu.

Kā dabā veidojas ozons un joni?

Ozona un aerojonu veidošanos nodrošina enerģijas izlāde. Dabā ozons veidojas saules ultravioletā starojuma iedarbībā un zibens elektroizlādes laikā. Kā dabiskie gaisa jonizācijas enerģijas avoti var būt saule, zemes garozas radioaktīvais fons, kosmiskais starojums, ūdens pilienu berze, gaisa masu kustības berze, magnētiskās vētras u.c.

Kas ir ozonators un kas ir jonizators?

Sadzīvē ozonu un jonus iegūst ar elektriskām iekārtām, kuru darbības pamatā ir koronizlādes princips. Mūsdienās gaisa jonu ražošanai izmanto elektroizlādes iekārtas, kas darbojas ar tā saucamo “aukstās plazmas” tehnoloģiju – jonizatorus. Joni ir elektriski lādētas daļiņas, kas rodas, ja vielas atomi vai atomu grupas zaudē vai pievieno vienu vai vairākus elektronus. Ja atoms zaudē vienu vai vairākus elektronus, veidojas pozitīvais jons jeb katjons. Ja atoms pievieno vienu vai vairākus elektronus, veidojas negatīvais jons jeb anjons. Savukārt iekārtu, kas ražo ozonu sauc par ozonatoru. Tātad ozonu ražo ar ozonatoru, bet jonus ražo ar jonizatoru. Jonizators ozonu nesaražo.

Kas ir bipolārie gaisa joni?

Bipolārie jonizatori ražo pozitīvi un negatīvi uzlādētus gaisa daļiņu jonus, to starp arī skābekļa jonus. Jonu koncentrāciju gaisā mēra ar speciālu mēraparātu, kas nosaka pozitīvo un negatīvo jonu skaitu vienā kubikcentimetrā gaisa. Labā iekštelpu gaisā jābūt vismaz 600 negatīvajiem joniem vienā kubikcentimetrā. Skābekļa joni nav nekas cits, kā skābekļa molekula, kas ir vai nu zaudējusi, vai saņēmusi papildu elektronus. Zaudētie elektroni no molekulas veido pozitīvo jonu (plus jonu), bet papildus saņemtie elektroni – negatīvo, jeb mīnus jonu. Dabā pozitīvo jonu ir nedaudz vairāk par negatīvajiem joniem attiecībā 5:4. Skābekļa joni ar negatīvo lādiņu ir bioloģiski aktīvi, ātri kustas un ir ārkārtīgi nepieciešami mūsu organismam. Tie izplatās iekštelpās un aptver visas gaisu piesārņojušās cietās daļiņas (putekļus), vīrusus un baktērijas. Tā gaiss attīrās no alergēniem un bagātinās ar negatīvi lādētiem aerojoniem, tas „vitaminizējas”. Jonizators padara gaisu telpās tīru, svaigu, gandrīz kā pēc negaisa. Tāds gaiss ir labvēlīgs vielmaiņai un uzlabo pašsajūtu. Tādā veidā negatīvie joni darbojas kā gaisa attīrītāji. Diemžēl iekštelpu gaisā negatīvi lādētu jonu praktiski nav, bet tieši tiem ir tieša ietekme uz cilvēku pašsajūtu, dzīves kvalitāti un tikai tie nodrošina iekštelpu gaisa pastāvīgu atjaunošanos.

Kā bipolāro jonizāciju izmantot mājsaimniecībā?

Mājsaimniecībā gaisa jonizāciju var izmantot tikai iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai. Ir dažāda veida jonizatori: 1) iebūvējami ventilācijas sistēmā, kas nodrošina visu iekštelpu gaisu ar joniem; 2) stiprināmi pie griestiem vai sienas, šādi jonizatori var apstrādāt tikai vienu telpu; 3) pārnēsājamas jonizācijas iekārtas. Jonizācijas iekārtas tiek darbinātas nepārtraukti. Klīniskie pētījumi apstiprināja, ka tāda aerojonu profilakse stiprina imūnsistēmu, rada labvēlīgus apstākļus bronhiālās astmas, hroniska bronhīta, bezmiega u.c. slimību ārstēšanai. Tāds gaiss ir labvēlīgs vielmaiņai un uzlabo pašsajūtu.

Gaisa bipolārās jonizācijas ieguvumi:

  • Mikroorganismu (t.sk. baktēriju un sēnīšu) skaita samazināšanās, to vairošanās procesu bloķēšana gaisā, uz visām virsmām telpā, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmās
  • Nepatīkamo smaku, kā arī smaržu neitralizācija (smaku molekulu oksidēšana)
  • Gaisa bagātināšana ar aktīvo skābekli
  • Gaisa piesārņojuma cieto daļiņu kontrole. Skābekļa pozitīvie un negatīvie joni piesaistās pie tām putekļu daļiņām, kuras savu mikroskopisko izmēru dēļ nekad nenosēžas un uzlādē tās ar dažādiem lādiņiem. Rezultātā šīs mikrodaļiņas savstarpēji salīp, apvienojoties palielinās, nosēžas uz virsmām un kļūst nofiltrējamas
  • Novērsts „slimās ēkas” sindroms
  • Novērsta iespēja saindēties ar pozitīvo jonu pārprodukciju
  • Statiskās elektrības novēršana
  • Cilvēku labsajūtas, dzīves kvalitātes un darba apstākļu uzlabošana.

Nobeigumā par gaisa joniem gribu pateikt, ka patreiz Latvijā jonizāciju mājsaimniecībās izmanto ļoti maz. Bet, tie, kuri izmanto, ar to ir ļoti apmierināti. Lielākā problēma ir ventilācijas trūkums mājsaimniecībās, kur instalēt jonizācijas iekārtu. Izvietot katrā iekštelpā gaisa jonizatoru ir dārgs prieks, visizdevīgāk to ir instalēt esošā ventilācijas sistēmā. Visvairāk gaisa bipolāro jonizāciju izmanto pārtikas uzņēmumos, dažās slimnīcās un biroju ēkās. Es ieteiktu apdomāt jonizatoru iegādi cilvēkiem ar alerģijām un elpošanas problēmām. Kaut vai guļamistabā nolikt nelielu jonizatoru, lai naktsmiera laikā elpotu labu gaisu. Piemēram, man tāds ir. Katram ir jādomā līdzi un jāpieņem savs lēmums.

Kas ir ozons?

Katra ozona molekula sastāv no trīs skābekļa atomiem, un tās ķīmiskais apzīmējums ir O3. Ozona molekulas ir ķīmiski ļoti aktīvas, bet – to dzīves laiks nepārsniedz 30 minūtes. Ozona koncentrāciju gaisā mēra PPM mērvienībās. PPM (daļu skaits uz miljonu) norāda, cik daudz gāzes daļu ir katrā miljonā daļu no kopējās gāzes masas. Ozons ir ļoti spēcīgs oksidants, tādēļ – ozonēšanas laikā, iekštelpās nedrīkst atrasties cilvēki un dzīvnieki. Ozonam ir stipri izteikta antibaktericīda iedarbība, tādēļ to plaši var izmantot dažādās jomās gaisa, virsmu un ūdens attīrīšanā. Ozona spēcīgās antibakteriālās īpašības ir daļēji saistītas ar tā oksidēšanās – reducēšanās potenciālu (2,07 V), kas ir lielāks, kā hlora oksidēšanās – reducēšanās potenciāls (1,36 V). Ozonam ir daudz vairāk priekšrocību nekā hloram vai citiem antibaktericīdiem. Tādēļ – ozons ir drošāks un dabai draudzīgāks nekā citi antibaktericīdi. Ozonam saskaroties ar organiskām vielām, piemēram, pelējuma sēnīti, vīrusiem, baktērijām vai bakteriofāgiem, tas sadalās, un brīvie, īpaši aktīvie skābekļa atomi reaģē ar šūnas membrānu. Baktērijas tiek ātri nonāvētas, ko bieži saista ar izmaiņām šūnas apvalka (membrānas) caurlaidībā. Ja ozons saskaras ar gaistošajiem organiskajiem savienojumiem (GOS – oglekli saturoša ķīmisko vielu grupa, kuri var būt gan cilvēku radīti, gan dabīgi) vai aromātu (smaku), aktīvais skābekļa atoms reaģē ar savienojumiem, oksidējot tos par mazāk kaitīgām vielām bez smaržas. Ar katru notiekošo reakciju esošais ozona daudzums pastāvīgi samazinās, līdz viss ozons ir sairis līdz sākotnēji normālajai divatomu skābekļa molekulai, tādējādi tā ir droša un videi draudzīga viela bez kaitīgiem pārpalikumiem. Ozons iznīcina mikroorganismus nekavējoties un efektīvi. Nav ozona izturīgu mikroorganismu. Ozons iznīcina visus vīrusus un baktērijas. Ozona iedarbības rezultātā neveidojas kaitīgi blakusprodukti.

Kā izmantot ozonu mājsaimniecībā?

Kā teiktu politiķi – tas ir labs jautājums. Ja visu laiku mājsaimniecībā iztika bez ozonatora, tad kādēļ tas ir vajadzīgs? Tādēļ apskatīšu tos gadījumus, kad ozonators var uzlabot mājokļa dzīves kvalitāti. Katram ir jādomā līdzi un jāpieņem savs lēmums.

Smakas mājoklī.

Smakas var būt dažādu iemeslu dēļ. Pirmais – pašas būves defekts vai vecums, otrais – pašu iedzīvotāju veidotās smakas. Pirmajā gadījuma vispopulārākais smaku avots ir mitrums, kas tālāk izraisa procesu ķēdi. Ja pie mitruma pievieno ventilācijas trūkumu, siltumu, skābu vidi un tumsu, tad ir garantēta vide pelējuma sēnes attīstībai ar visām tālāk izrietošām sekām. Smakas var izraisīt arī būvmateriāli, špakteles un krāsas, ja tie nepareizi pielietoti. Protams, arī mājokļa vecums dod savu artavu dažādu smaku izaugšanai, it īpaši lauku mājās. Otrajā gadījumā vispopulārākie smaku avoti ir cigarešu dūmi, ēdienu un virtuves smakas, vecu cilvēku sadzīves smakas, medikamentu smakas, dzīvnieku smakas. It īpaši nikna ir piedegušas pannas smaka, kuru ar ķīmiskiem un dabas līdzekļiem nekādi nevar likvidēt un izvēdināt. Ar šo smaku uzskaitījumu es gribu teikt, ka tās visas ar ozonu var likvidēt. Visas smakas, kas veidojušās dabīgā ceļā, tās es dēvēju par organiskas izcelsmes smakām, ar ozonu var likvidēt. Ozonam problēmas var radīt ķīmiskas izcelsmes smakas, kas nepakļaujas oksidācijai, piemēram, izlijusi ķīmiska vai degusi plastmasa.

Ko vēl var mājsaimniecībā ozonēt?

Minēšu piemērus, ar kuriem praktiski esmu saskāries savas darbības desmit gadu laikā. Laba lieta ir ozonēšana izmazgātas veļas vai drēbju žāvēšanas laikā. Tas dod sajūtu, ka veļa ir žāvēta ārā un nav jūtama veļas pulvera smarža. Pagrabtelpu ozonēšana, kur glabājas dārzeņi un produki. Tas paildzina produktu glabāšanas laiku. Siltumnīcu ozonēšana pavasarī, kas iznīcina slimības. Automašīnu ozonēšana smaku likvidēšanai. Bērnu peldbaseina ūdens ozonēšana novērš aļģu vairošanos, uztur tīru un dzidru ūdeni, nevajag izmantot ķīmiju. Māju un dzīvokļu ozonēšana pēc ugunsgrēka, likvidē deguma smaku. Mušu un citu kukaiņu likvidēšana ar telpas ozonēšanu. Pelējuma likvidēšana jaunbūvēs, kad ir bijušas temperatūras svārstības un veidojies kondensāts. Sporta formu, darba apģērbu ozonēšana sviedru u.c. smaku likvidēšanai. Darba apavu ozonēšana nepatīkamo smaku likvidēšanai. Ļoti gūti ar ozonu likvidēt kaķu urīna smaku. Esmu mēģinājis vairākas reizes, bet bija gadījumi, kad nepalīdzēja. Ar citiem līdzīgiem gadījumiem nav problēmu.

Pelējums sēne.

Ar pelējuma sēnes faktoru dzīvojamā telpā gribu turpināt atsevišķi, jo ļoti daudziem tā sagādā problēmas.

Lai pelējuma sēne veiksmīgi attīstītos, tai ir nepieciešami labvēlīgi apstākļi: 1) mitrums; 2) siltums; 3) barība; 4) skāba vide; 5) tumsa. Ja tas viss jums ir dzīvojamā telpā, tad noteikti tur ir arī pelējums. Ar pelējumu saprot visas mikroskopiskās sēnes, kas aug daudzšūnu diegu jeb hifu (1) veidā, kurām veidojas sporu galviņas (2) un micēlijs (3). Parasti pelējums aug kolonijās un to var uzskatīt par vienu organismu. Micēlijs ir pelējuma organisma paslēptā daļa, ar kuru tiek uzņemta barība, kas var atrasties pārtikas produktos, sienās, griestos, pat betona grīdā, ja tikai tur ir organiskas izcelsmes barība ko „ēst”. Tādēļ nekad nevajag pelējuma redzamo daļu fiziski notīrīt no virsmas, jo tajā paliks micēlijas smalkais tīklveida veidojums, kurš turpinās dzīvot un vairoties. Pelējumu ļoti viegli var iznīcināt ar ozonu, jo ozons, kā spēcīgs oksidants, iznīcinās redzamo hifu veidoto tīklu un sporas, bet neredzamā micēlijas daļa aizies bojā pēc tam, jo pelējuma sēne ir vienots organisms. Līdzīgi pelējumu iznīcina arī pretpelējuma ķīmiskie un bio līdzekļi, kuri veido sārmainu vidi un ir oksidanti. Ozona priekšrocības: 1) iznīcina pelējumu grūti aizsniedzamās vietās; 2) iznīcina sporas arī gaisā; 3) visā telpā un uz visiem priekšmetiem iznīcina visas smakas un vīrusus; 4) nepaliek nosēdumi, traipi un smakas; 5) neizstrādātais ozons sadalās atpakaļ par skābekli. Ozons iznīcina pelējumu, bet pelējums var attīstīties atkal, ja netiek mainīti apstākļi. Katrs gadījums jāizvērtē atsevišķi, kā labāk tikt vaļā no pelējuma.

Bet labāk darīt tā, lai pelējuma sēne negribētu augt jūsu mājā!

Baktērijas un vīrusi.

Ozona molekulas ir ķīmiski ļoti aktīvas. Ozons ir visspēcīgākais oksidants. Tāpēc, saskaroties ar organiskām vielām, piemēram, baktērijām, vīrusiem, pelējuma sēnīti, tas reaģē un veicina nevēlamo mikroorganismu bojāeju. Ozona iedarbības rezultātā neveidojas kaitīgi blakusprodukti, tāpēc ozonēšana ir dabai draudzīgs un ekoloģisks process. Ozons pats sadalās 30 minūšu laikā. Ozons iznīcina visus mikroorganismus. Par to ir veikti neskaitāmi pētījumi un savākti pierādījumi. Ar to gribu teikt, ka ozonējot tukšas iekštelpas, tiek veikta to dezinfekcija.

Ūdens ozonēšana.

Ar ūdens ozonēšanu es domāju mājsaimniecības vai zemnieku saimniecības dziļurbuma vai akas ūdens ozonēšanu. Kāpēc vajadzīga ūdens ozonēšana? Tāpēc, lai mazinātu dzelzs, mangāna, sērūdeņraža, un organisko vielu klātbūtni ūdenī. Dzelzs daudzuma samazināšana ir vajadzīga, lai nebojātu santehniku. Organisko vielu samazināšana uzlabo ūdens garšu, novērš smaku, ja tāda ir. Protams, ozonēts ūdens ar garantiju nesatur slimības un baktērijas. Ozons ūdenī neiedarbojas uz kaļķi un sāļiem. Katlakmens veidošanās novēršanai, iesaku izmantot elektronisku iekārtu “VULCAN” pret ūdensvada apkaļķošanos un rūsu. “VULCAN” piedāvā videi nekaitīgu ūdens apstrādes sistēmu, kas aizsargā ūdens cauruļvadus un aprīkojumu pret apkaļķošanos un rūsu. Esmu daudzas iekārtas uzstādījis, visi klienti jūt starpību un ir apmierināti. Kopā, ozonēts ūdens un “VULCAN”, ir ekoloģisks risinājums dzeramā ūdens uzlabošanai. Ja ir jautājumi par ūdens ozonēšanu, apskatiet informāciju interneta vietnē http://www.ozonalietas.lv/lv/sistemas/udens-ozonesanas-sistemas/ vai lūdzu zvaniet. Šajā rakstā ir tikai neliels ieskats par to.

Ozonatora jaudas samērošana ar veicamo darbu.

Tā ir būtiska lieta, lai darbs izdotos. Tagad ir plašas iespējas iegādāties ozonatoru. Ir dažāda veida un dažādas jaudas ozonatori. Katrs pārdevējs reklamē savu iekārtu, lai to pārdotu. Tāpēc esmu redzējis daudz nejēdzību, kas saistās ar ozonatoru pārdošanu un reklamēšanu. Lai iegādātos ozonatoru, ir svarīgi zināt, kādus uzlabojumus jūs gribat panākt un kur jūs gribat to darīt. No tā izriet, vai jums nepieciešams gaisa vai ūdens ozonators un ar kādu ozona jaudu. Ozonatoru jaudu var salīdzināt ar ozona ražību gramos vienā stundā. Tāpēc iesaku konsultēties pirms ozonēšanas darbu uzsākšanas vai ozonatoru iegādes.

Ozonatoru noma.

Tā ir laba iespēja, ja jāatrisina vienreizēja problēma. Piemēram, piesmēķēts īres dzīvoklis vai piedegusi panna. Pie manis var iznomāt jaudīgus ozona ģeneratorus, pastāstīšu kā pareizi rīkoties konkrētajā gadījumā.

Uzmanība ar ozonu!

Tā vienmēr jāpatur prātā, kad rīkojas ar ozona ģeneratoru. Pirmkārt un galvenais, ozonatoru drīkst lietot tikai no cilvēkiem un dzīvniekiem tukšās telpās. Cilvēkam nav jābūt saskarē ar ozonu apstrādājamajā iekštelpā. Pēc ozonatora izslēgšanās, jānogaida vismaz 30 minūtes, lai ozons sadalās atpakaļ par skābekli un tad var iet ozonētajā telpā. Ja ir nepieciešamība uzreiz pēc ozonēšanas izmantot telpas, tad ieteicams tās izvēdināt.

Lasi, uzzini un domā līdzi.